Privacy verklaring

AM-Trading respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25-05-2018 van kracht is wordt door ons nageleefd. Deze regelgeving, en bijgevolg onze toepassing ervan, heeft enkel betrekking op privé personen (particulieren).


1. Identiteit van de handelaar
Wij zijn AM-Trading, in deze webshop handelend onder de naam batterijenstunter.be.
Helmusselaan 5d
6041AW Roermond
Nederland
E-mailadres: [email protected]
Telefoon: (0031) (0)475480727
KVK nummer: 62275143
BTW nummer: NL854740429B01


2. Welke gegevens slaan wij op en verwerken wij?
Zoals U zult merken wanneer u bij ons bestelt, vragen wij u slechts om een absoluut minimum aan persoonlijke
gegevens:
• Uw naam
• Uw adres
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mail adres
• Eventueel een afleveradres, indien dit afwijkt van het factuuradres.
Indien U tijdens het afwerken van de bestelling uitdrukkelijk aangeeft dat U onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen, dan onthouden we dat natuurlijk ook. Als U dat niet doet, slaan we dat ook op om ervoor te zorgen dat deze niet sturen.


3. Welke gegevens worden door anderen opgeslagen als U gebruik maakt van onze webshop?
Wanneer U kiest voor betaling met een betaalkaart, creditkaart, paypal of Ideal, dan wordt de betaling
verwerkt door Mollie, onze financiële service provider. Mollie is, binnen de context van de nieuwe
regelgeving een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke die er zelf voor zorgt dat zij de regelgeving
respecteren. Je vindt hier alles over op:
https://www.mollie.com/nl/privacy
Onze webshop gebruikt Lightspeed software als platform. Lightspeed is, binnen het kader van de
regelgeving, een verwerker. 
Wij gebruiken ook Google Analytics-cookies voor het optimaliseren van onze webshop. Ook hier heeft de
nieuwe privacy regelgeving een invloed. Om zeker te zijn dat onze webshop hieraan voldoet hebben wij
de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens opgevolgd.
AM-Trading bevestigt hierbij dat wij een verwerkersovereenkomst met Google heeft gesloten, dat wij je
IP-adres hebben gemaskeerd, dat wij geen andere gegevens delen met Google dan gegevens voor
technische ondersteuning indien dat nodig blijkt en dat wij geen gebruik maken van andere Google
diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


4. AM-Trading gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te
leveren:
o Als U een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en
betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en U van het verloop daarvan op de
hoogte te houden.
o Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw
toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en
het gebruik van onze diensten op. Hiermee kunnen wij onze website personaliseren.
o Indien U ermee heeft ingestemd, gebruiken wij uw e-mailadres om U te informeren over de
ontwikkeling van de website, speciale aanbiedingen en/of acties. Als U dit niet langer op
prijs stelt, kunt U op elk moment uitschrijven via onze website of via de link die in al onze
marketing mails is opgenomen.
o Als U bij AM-Trading een bestelling plaatst dan kunt U een account aanmaken. In dat geval
bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. U kunt een gebruikersnaam en
wachtwoord opgeven zodat U uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en
betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
o Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze
bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
o Als U besluit een recensie te schrijven, kunt U zelf kiezen of U uw naam of andere
persoonlijke gegevens toevoegt.
o Als U reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres.
Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te
maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
o Op verzoek van een daartoe bevoegde instantie kunnen uw gegevens worden verstrekt aan bevoegde autoriteiten indien de wet ons dit verplicht.

5. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De gegevens die U ons toevertrouwt als U bij ons bestelt, worden 7 jaar bijgehouden. Dat is nodig omdat ook wij ons moeten houden aan de voorschriften van de belastingdienst.
Uw anonieme gegevens die worden opgeslagen in Google Analytics worden 14 maanden bewaard. Dat
is de kortst mogelijke tijd die we kunnen instellen.
De gegevens die U aan Mollie toevertrouwt om de aankoop te betalen worden niet langer dan de
verplichte wettelijke termijn bijgehouden.


6. Recht van toegang, verbetering of wissen van uw persoonlijke gegevens.
U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te
verbeteren of te wijzigen door een e-mail te sturen naar [email protected].
U hebt ook het recht ons te vragen uw gegevens te wissen.


7. Recht van verzet
U kut uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme
redenen, waaronder profiling, uitoefenen door een e-mail te richten aan [email protected] . Wij doen dan onmiddellijk het nodige opdat uw gegevens niet langer door ons worden verwerkt. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de contractuele verplichtingen.


8. AM-Trading verkoopt uw gegevens niet.
AM-Trading zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden
ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door
ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


9. Veiligheid en vertrouwelijkheid
AM-Trading heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch
vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de
kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden
alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan AM-Trading aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die
voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Wij verwittigen je ervan dat de onze webshop links, hyperlinks of referenties kan
bevatten naar andere sites, die wij niet controleren en waarop dit Beleid inzake de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en het gebruik van cookies niet van toepassing is. Deze sites worden niet door ons beheerd. AM-Trading is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke
websites waar naar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop
vermeld worden. Wij raden U dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die U bezoekt,
te lezen daar deze kan verschillen van ons beleid.


10. Cookies
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je
computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.
AM-Trading gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze webshop. Dit helpt ons om je een betere
gebruikerservaring te bieden wanneer je onze webshop bezoekt en laat ons ook toe onze webshop te
optimaliseren.
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen
die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van
onze webshop te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe
doeltreffend de inhoud van onze webshop is.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van
de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en
gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten.
Je kan cookies blokkeren door je browserinstellingen aan te passen. Wanneer je echter je
browserinstellingen gebruikt om cookies te blokkeren, zal je mogelijk geen toegang hebben tot bepaalde
delen van onze webshop.


11. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding.
Ons Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het gebruik van cookies wordt
beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van
toepassing is bij elk eventueel geschil.
De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil
dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Beleid inzake de persoonlijke
levenssfeer en het gebruik van cookies.


12. Aanvaarding
Door onze webshop te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle
bepalingen van ons Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het gebruik van
cookies en stem je ermee in dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in
overeenstemming met dit Beleid.